Hva er Access Bars?  Å motta Access Bars innebærer berøring av ulike punkter på hodet. Målet er å gi slipp på det som begrenser og de tankene som holder en tilbake. Tekst: Unni Nordbrenden.

 

I Behandling med Access Bars berøres 32 punkter på hodet. Bars, dvs. "sperrene", går igjennom og rundt hodet. Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer.....

Beskrivelse av metode

Behandler berører hodet til klinet som ligger på behandlingsbenk.

I Behandling med Access Bars berøres 32 punkter på hodet. Bars, dvs. "sperrene", går igjennom og rundt hodet.

Disse punktene representerer ulike områder i livet som: glede, kreativitet, penger, kontroll, seksualitet, takknemlighet, sorg, helbred og mer.

De omfatter og rommer tanker, følelser, sinnstemninger, ideer og overbevisninger vi har på disse områdene.

Ifølge utøvere frigjør Bars-behandlingen den elektromagnetiske ladningen som blir lukket inn i hjernen av tankene, følelsene og emosjonene man har lagret gjennom livstider. Access Bars skal hjelpe med å gi slipp på uhensiktsmessige tankemønstre.

Ifølge utøvere gir man seg seg - ved å "kjøre Bars", mulighet til å gi slipp på eller nøytralisere det som begrenser, og de tankene som holder en tilbake og som får en til å fungere på autopilot.

"Nesten som en rens av uhensiktsmessige programmer på hard-disken".

 

Historikk

Access Consciousness og Access Bars ble grunnlagt av amerikaneren Gary M. Douglas i 1990.

På bakgrunn av en interesse for å jobbe med bevissthetsendring og et ønske om å skape en forandring i verden, utviklet han metoden Access Bars, som i dag er etablert i mange land.

Gary M. Douglas er forfatter, internasjonal taler og forretningsmann.

 

Hvilke problemer hjelpes

Behandling med Access Bars skal rydde opp i holdninger og tankesett, slik at man blir kvitt det som holder en tilbake i livet.

Metoden har blant annet blitt brukt ved:

- Stress og unødig tankespinn

- Søvnproblemer

- ADHD

- Hodepine

- Angst

- Konsentrasjonsvansker

Tilbakemeldinger har rapportert om:

- Bedre helse

- Endring av søvnproblematikk

- Vekt-endring

- Bedring i forhold og samliv

- Endring av tanker om penger

- Bedring av PTSD

- Bedring av konsentrasjonsvansker

- Mindre stress og tankekjør

 

Hva skjer hos behandler

Under behandling med Access Bars ligger man på en behandlingsbenk, mens behandler lett berører punktene på hodet, sittende bak en.

Det er opp til den som mottar behandling om behandling skal foregå i stillhet eller om man som klient vil snakke om det som opptar en.

Behandlingen kan oppleves som en forsiktig massasje.

En behandling kan vare rundt halvannen time.

Antall behandling

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

 

Bivirkninger

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Lett, forbigående hodepine kan forekomme etter behandling.

 

Forsiktighetsregler

Ifølge utøvere kan man ha behov for søtt og salt, samt drikke ekstra vann, som et resultat av den elektromagnetiske utladningen.

Dette for å unngå lett hodepine.

- Oppsøk kvalifisert behandler.

- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager. Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende: Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt

Helsepersonelloven: Lov om Helsepersonell mv.

(Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av.

Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Access Bars er et registrert varemerke.

Det betyr at sertifisering er påkrevd for å arbeide med metoden.

 

Utdanning

Utdanning i Access Bars kan foregå som et kurs over en dag av sertifiserte lærere. Utøver får manual, kursbevis og kart over punktene og kan tilby behandling i ettertid. Mange utøvere har Access Bars som en tilleggsutdannelse.

 

Denne artikkl hentet fra: www. Behandler.no

 

 

Behandling og priser nedenfor / Treatment and prices below

.

Behandling og priser / Treatment and prices

Access Bars -Jeg gir behandling ring eller send SMS, email, messenger

Første behandling kr. 500.-

Pakke på 3 behandling kr. 1800.-

En behandling kr. 850.-

Opfølging for hver behandling kr. 700.-

Access Bars - I give treatment call or send SMS, email, messenger

First treatment kr. 500.-

Package of 3 treatment kr. 1800.-

One treatment kr. 850.-

Follow-up for each treatment kr. 700.-

 

Energetic Facelift - More information is on the way :o)

Første behandling kr. 700.-

Pakke med 3 behandling kr. 2100.-

Én behandling kr. 950.-

Oppfølging for hver behandling kr. 800.-

English

First treatment kr. 700.-

Package of 3 treatment kr. 2100.-

One treatment kr. 950.-

Follow-up for each treatment kr. 800.-

Tel: 98829650

E-mail: danieer@online.no

Access Bars kurs og behandling/course and treatment

For behandling ta gjerne kontakt på telefon: 98829650
danieer@online.no