Daniela Abecasis Eriksen Sertifisert Latter Yoga instruktør siden 2013 av Latter Yoga grunnleggeren Dr. Madan Kataria :o)
Jeg begynte med Latter Yoga, ikke fordi latter var ikke en del av hverdagen, men jeg ønsket å øke gleden i livet mitt, og jeg fikk mange gaver på vei.
Ho Ho Ha Ha Ha :o)


I began with Laughter Yoga not because I was not laughing but I wanted to increase the happiness in my life, and I got several gifts on the way.
Ho Ho Ha Ha Ha :o)

Laughter is one of best medicine
Dr. Madan Kataria Og Madhuri founder of laughter yoga movement.
Dr. Madan Kataria er allmennlege. I 1995 han skrev en rekke artikler om latter. Han kom til den konklusjon: Hvis latter er en av best medisin, hvorfor ikke praktiserer den med sine pasienter isteden for å gi dem medisiner som har lang rekke med bivirkninger. Latter er en av beste medisin uten bivirkninger..