Kul Laughter Yoga is about celebrating happiness  Kul

"LAUGHTER MAKES ME HAPPY AND HEALTHY"
Norwegian/English below
Latter er terapi for kropp og sjel.
Siden den er en av beste medisin den kan helbreder oss i mange aspekter.
Latter er unik verktøy vi kan lære å bruke i utfordrende tider.
En av mange gode grunner at latter er så effektiv å redusere stress i tillegg til at den utløser endorfiner så kalte "lykke stoff".. er at den bokstavelig rister ut stresset ut av kroppen.
Mange ganger det trengs en fysisk reaksjon i kroppen for å riste vekk stresset, og latter er en vibrasjon som sniker seg i hver celle i kroppen og gjør jobben mens vi har det gøy haha...
I en helgekurs vi går gjennom mange øvelser og prosesser der vi forvandler gammel stress som satt seg i mange år til lykke og glede.
I denne kurset vi lærer morsomme øvelser som hjelper oss å til le, vi danse, vi synger og vi leker som et barn noe som kroppen våres lengte etter.
Tid:
Lørdag og Søndag
Fra kl. 10:00 til 16:00
Prisen:
For hver venn du tar med deg du kan få rabatt og reduserer total prisen med
kr. 500.- du kan ha med deg maks 2 venner
Samme famille medlemmer reduseres prisen med 20% hver.
Early bird kr. 2000.- til den 30.09.18
Etters den 30.09.18 kr. 2500.-
Studenter/pensjon/NAV.. kr. 1700.- (Du kan ha 2 venner og få rabatt på kr. 500.- for hver)
Art of living medlemmer får kurset billigere med kr. 500.-
Repetere (min kurs): kr. 1000.-
Du melde deg på ved å sende meg e-mail til:
danieer@online.no
Med glede svarer jeg på spørsmål hvis du lurer på noe, send meg mail :o)
Med vennlig HaHa Hilsen
Daniela Abecasi Eriksen "I Laugh you" :o)
Sammen skaper vi en lykkeligere og bedre verden
http://www.laugh-for-life.com/

"LAUGHTER MAKES ME HAPPY AND HEALTHY"
Laughter is a therapy for body and soul.
Since it is one of the best medicine it can cure us in many aspects.
Laughter is a unique tools we can learn to use in times of challenge.
One of many good reasons that laughter is so effective in reducing stress as well as triggering endorphins so called "happiness drug" is that it literally shakes out the stress out of the body.
Many times physical reaction in the body is needed to shake away the stress, laughter is a vibration that sneaks in every cell in the body and does the job while we have fun haha ...
In a weekend course we go through many exercises and processes where we transform old stress that has been there for many years to happiness.
In this course we learn fun exercises that help us to laugh, we dance, we sing and we play as a child something that our body's is longing for.
Time:
Saturday and Sunday
Starting at. 10:00 to 16:00
price:
For each friend you bring with you can get a discount and reduce the total price by kr. 500.- You can bring up to 2 friends
Same family members reduce the price by 20% each.
Early bird kr. 2000.- until 30.09.18
After the 30.09.18 kr. 2500.-
Students / Pension / NAV .. kr. 1700.- (You can have 2 friends and get a discount of kr. 500.- for each)
Art of living members get the course cheaper by kr. 500.-
Repeat (my course): kr. 1000.-
You sing up by sending me an email to:
danieer@online.no
Happy to answer if you have som questions pleace send me an email :o)
Best Haha regards
Daniela Abecasis Eriksen "I Laugh you" :o)
Together we create a happier and better world
http://www.laugh-for-life.com/

 • Daniela Abecasis Eriksen Sertifisert Latter Yoga instruktør siden 2013 av Latter Yoga grunnleggeren Dr. Madan Kataria :o)

  Jeg begynte med Latter Yoga, ikke fordi latter var ikke en del av hverdagen, men jeg ønsket å øke gleden i livet mitt, og jeg fikk mange gaver på vei.
  Ho Ho Ha Ha Ha :o)


  I began with Laughter Yoga not because I was not laughing but I wanted to increase the happiness in my life, and I got several gifts on the way.
  Ho Ho Ha Ha Ha :o)

 • Laughter is one of best medicine

  Dr. Madan Kataria Og Madhuri founder of laughter yoga movement.
  Dr. Madan Kataria er allmennlege. I 1995 han skrev en rekke artikler om latter. Han kom til den konklusjon: Hvis latter er en av best medisin, hvorfor ikke praktiserer den med sine pasienter isteden for å gi dem medisiner som har lang rekke med bivirkninger. Latter er en av beste medisin uten bivirkninger..

 • Med Latter Yoga lærer vi teknikken hvordan å le hver dag :o)

  With Laughter Yoga, we learn the technique how to laugh everyday :o)